Har vad som är en bra pitch förändrats över tid?

Meeting_Business-Meeting_-2_nyul_iI olika sammanhang brukar viktiga klipp visas från politiska tal och sammankomster för flera decennier sedan. Man hör genast att tiden har gått. Men vad är det egentligen som förändrats?

Ett mer informellt språkbruk

Att äldre föredrag och tal låter konstiga beror nog mycket på den utveckling som språket tagit. Enligt Svenska Institutet har det sedan 70-talet pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk. Det betyder bland annat att fler vardagliga ord använts men också att man går över till direkt personligt tilltal som “Om du ska tala till en större publik…” i stället för “Den som ska tala till en större publik…”, “Du” och förnamn används i stället för “Ni” med titel och efternamn.

Engelskans inflytande

pic_english_evening_coursesEngelskan har också fått ett ökat inflytande och allt fler låneord tas in. Men mest märkbar är engelskan inom visa domäner, till exempel helt nya områden inom teknik, IT och forskning där engelska används nästan uteslutande och svenska motsvarigheter saknas. Du som ska hålla en pitch en del av den här utvecklingen och det mesta kommer nog naturligt. Gällande engelskan bör du kontrollera om din publik har någon icke-svensktalande med sig, då måste du göra föredraget på engelska. Mycket vanligt är idag att man har engelska som koncernspråk vad gäller skriftlig kommunikation och alltså önskar dokumentation från presentationen på engelska även om den hölls på svenska. Det är artigt att höra sig för om detta innan.

Visuell presentation

Alla vet vad som hände med svarta tavlan. Den blev till whiteboardtavla, blädderblock och det nu det helt dominerande presentationsverktyget PowerPoint. Det debatteras mycket om PowerPoint bidragit till eller förstört konsten att hålla en bra pitch.
Här kommer dock några generella tips:

  • Du ska inte behöva vända dig om för att kunna titta på projektionen av din bild. Du kan ha den framför dig på din laptop. Glöm inte den viktiga regeln att ha ögonkontakt med åhörarna.
  •  Du ska inte ha för mycket information på bilden. Vill du dela med dig av ett mer fullständigt material kan du distribuera ut det efteråt.
  •  Använd homogena färger, ett tydligt typsnitt och frångå inte accepterade kombinationer som till exempel grönt – positivt, rött – negativt.

Det finns oändliga möjligheter idag att använda teknik även utöver PowerPoint, du kan lägga in foton, gå in på Internet och visa funktioner i realtid och visa klipp från Youtube. Men man kan missa målet även med den tjusigaste teknik och det får inte bli rörigt.