Hedgefonder – hur hittar ägaren investerare?

hedgefonder-450x271En hedgefond karaktäriseras av att den inte får säljas till allmänheten eller via en handelsplats. På så sätt undgår hedgefonden de stränga regleringar som finns på marknaden avseende finansiella transaktioner till/från allmänheten. Hedgefonden administreras av en ägare som samlar och fördelar medel från privata placerare och som investerar dessa pengar i olika säkerheter, till exempel obligationer eller lån som medges till företag, eller delar av en tillgång, till exempel aktier.

“Hedge” syftar till minimering av risk där man försöker undvika att följa marknadens fluktuationer utan hitta en strategi som får fonden att stiga oavsett om marknaden är på väg upp eller ned. Idag följer dock hedgefonder ibland helt andra strategier.

Här ska vi titta lite på just den utmaning det innebär att hitta investerare då man inte kan använda sig av vanliga kanaler för marknadsföring av sin fond (en “vanlig” fond kan ju marknadsföra sig till allmänheten via till exempel banker och försäkringsbolag.):

  • Hedgefondens ägare måste förlita sig på överenskommelser direkt med en viss investerare.
  • Investerarna har inte något skydd i form av myndighetskontroll av fonden.
  • Hedgefonden måste lägga tid både på att hitta bra placeringar och att hitta investerare. Man blir spindeln i nätet och den enda  som har överblick åta båda hållen.

Pitchen är nyckelverktyget

En hedgefond i uppstartsläge kanske till och med börjar med vänner och bekanta och sina privata nätverk, där förtroendet redan finns på plats. Lyckas man och fonden växer så måste man ut och aktivt söka efter privata investerare. Detta sker ofta genom att man får tillfälle att pitcha sin fond. Ofta ges förstås bara ett tillfälle att presentera för en viss investerare. En bra pitch är alltså ett nyckelverktyg för en ägare av en hedgefond. Den som är ägare eller ansvarig för hedgefonden har ett enormt ansvar för om fonden lyckas eller inte, så pitchtillfället är också en indirekt presentation av personen bakom fonden. Investerarna kommer ju inte att vara aktiva i val av placeringar, inte heller finns myndigheterna där för att kontrollera som i vanliga fonder, utan placerarna blir ju väldigt beroende av fondägarnas skicklighet och seriositet.

Var precis

Argumentationen i pitchen bör alltså innehålla information om vilken strategi man valt för sina investeringar. Då inga regler finns bör man precisera hur man ändå tänker rapportera tillbaka till investerarna hur fonden går, om man ändrar inriktning etcetera. I ett marknadsläge där många erbjuder hedgefonder blir det naturligtvis vitalt att visa upp något unikt. Varför ska investeraren lägga sina pengar just här? Något som alltid är bra men här extra viktigt här blir ju att visa på ett “track record”, det vill säga tidigare framgångar, erfarenhet av en viss marknad samt referenser.