Kan man studera sig till en bra pitch?

booksKan man läsa sig till hur man gör en bra pitch? Det finns en uppsjö av olika tips om helt olika aspekter, allt från klassisk retorik till vilka färger man ska använda i sin PowerPoint. Det finns inte något rätt eller fel här, det kan vara värt att lära sig lite av varje utifrån olika aspekter. Ett förslag är att börja söka brett och att just låta olika synvinklar stå mot varandra. En viktig vinst är att du kommer att öka din medvetenhet kring vad som påverkar intrycket av din pitch.

Det finns några olika aspekter att tänka på, och många böcker avhandlar också dessa ämnen.

Tänk på retoriken

På universitetet finns enstaka kurser i retorik, men du kan faktiskt läsa ända upp till en Master inom retorikområdet. Vill du hellre köpa några böcker själv kan du välja till exempel “Retoriken” av Aristoteles/ översatt och kommenterad av Johanna Akujärvi. Ett annat bra exempel bland många avseende just talets retorik är “Konsten att tala: handbok i klassisk retorik” av Lennart Hellspong.

Det ges också ut en populärvetenskaplig tidning (3 nummer per år) om retorik, “Retorikmagasinet”.
Man kan också hitta kända tal från till exempel Martin Luther King, Barack Obama med flera, på Youtube.

Kroppsspråk

5-types-of-body-language-to-avoidVi har vid många tillfällen berört kroppsspråkets betydelse för din pitch. Du kan stärka och förtydliga ditt budskap samt själv framstå som vänlig och trovärdig i bästa fall, eller, du kan nästan tillintetgöra ditt budskap om kroppsspråket hamnar på kollisionskurs med det sagda. Kurser finns med lite olika inriktning, allt från presentationskurser till regelrätt teater. Ett roligt alternativ är improvisationsteater, dvs. teater utan manus och förberedelser. Det senare övar även upp din spontanitet, vilket ju inte är fel för frågestunden. Googla gärna efter kurser i ditt närområde.

Teknik och hjälpmedel

Här är det många som känner sig kallade. Generellt går trenden mot ett friare användande av till exempel PowerPoint, bort från punktlistor och fulla meningar. “Beyond Bullet Points” av Cliff Atkinson adresserar just detta och hans avsikt är att lära oss att skapa presentationer med ett fokus att berätta en historia snarare än en lektion.
En mer allmänt hållen bok om presentationer är “Presentation Skills Masterclass” för alla som vill bli en bättre presentatör, av Michael Jackson.

Det finns som synes mycket att göra, läsa och träna på för att skapa en bättre pitch. Den pitchen kan också vara skillnaden mellan att få finansiering eller ej, och då är det ju värt allt arbete.