Misstagen man ska undvika om man gör en pitch

sell1Att sälja in sin idé eller tjänst är inte alltid det allra enklaste. Säljare måste hela tiden tänka nytt och utveckla sitt sätt att sälja. En ”pitch” innebär en idé som man ska sälja in till potentiella kunder. Man brukar ofta tala om ordspråket ”att pitcha” något och det betyder att man uttrycker sin nya idé eller sin tanke kring något. Som säljare idag är det alltså viktigt att både tänka och göra nytt för att få affärerna att gå iland. Vi har en allt större konkurrenssituation runt om i världen idag som inte ger utrymme för några misstag för våra säljare. Både kroppsspråk och presentation spelar en enormt stor roll här då en dålig pitch kan leda till att den man pratar med inte förstår eller orkar lyssna. När man ska sälja in sig själv handlar det inte enbart om att prata om sitt företag utan även om vilket värde man levererar till kunderna. Det är ju trots allt det som är det mest intressanta för kunden.

De allra vanligaste misstagen

sell2

En väldigt vanlig fälla är att man endast beskriver sitt företag, sin produkt eller tjänst och inte berättar om det värde och resultat som kunden kommer få. Det är viktigt att man fokuserar på hur dessa produkter eller tjänster ska göra livet lite enklare för kunden. De allra vanligaste misstagen som man oftast gör är att man blir för teknisk och detaljerad. En bra pitch använder sig inte av för komplexa ord och lämnar plats för följdfrågor. Ett annat vanligt misstag är att man inte lyssnar innan man börjar prata. Gör man inte det så blir det svårt att anpassa sitt språk och exempel till den som man pratar med. Att tro att man ska kunna improvisera är också ett vanligt misstag. Men för att bli riktigt bra krävs övning. Att anpassa sitt kroppsspråk är också väldigt viktigt att tänka på, till exempel att inte gestikulera för mycket så fokus läggs på det istället och inte på det man presenterar. Det finns alltså några klassiska misstag som kan göras vid en pitch, men som man ska försöka komma ihåg att undvika till varje pris.