Olika media/kanaler för en pitch

mediaIdag kan man nå sin målgrupp via många olika kanaler. Vad innebär det för din pitch? Självklart att det finns olika format som måste följas och inte minst kan det vara mycket olika utrymme. En pitch inför publik är förstås mycket annorlunda än till exempel Twitter. Många hävdar att de flesta företag, även den nystartade entreprenören, bör ha en multi-kommunikationsstrategi, det vill säga att medvetet låta olika kommunikationskanaler samverka. Liksom vi talat om i andra sammanhang är det det gemensamma syftet med kommunikationen som är det allra viktigaste. Att till exempel planlöst twittra tar bara tid. Fundera i stället på vilken roll Twitter kan spela i en övergripande plan. Till exempel att skapa intresse som leder till att publiken söker upp dig på andra media, eller kanske som en del att bygga förtroende för din expertis. Det kan vara smart att göra en lista över de sammanhang där du måste eller vill möta din målgrupp, till exempel:

  • Telefon – inget lätt media då du ofta inte vet något om personen du ringer eller om han/hon är upptagen. Din tid att fånga ett   intresse är mycket kort. Saknar du ett känt varumärke blir det inte lättare. Inledningen blir då extra viktig.
  • Möte – har du fått mötet har du personens/publikens uppmärksamhet, slarva inte bort den. Var noga med vad du vill uppnå och återkom till detta.
  • Föredrag – en klassisk retorikövning.
  • Sociala media (Twitter, Facebook) – ett utmärkt sätt att driva din publik närmare dig och ditt företag.
  • Webb-sida, webb-shop – här måste ett avslut skapas.

Börja alltid jobba med syftet med kommunikationen. Syftet är övergripande för alla media. Du bör sedan arbeta fram din egen stil. Vill du till exempel kommunicera trygghet måste det slå igenom i alla media. Tänk på att den person du vill nå med din pitch för att söka kapital kan hitta dig och företaget på andra media också. Det värsta som kan ske är att kommunikationen blir motstridig. Då skapas en osäkerhet hos alla vad du egentligen står för.

På ett sätt kan du se det som om du gör samma pitch men helt olika ändå beroende på media. Du kan också se det som att delar av samma pitch finns på olika media som till exempel intresseväckare på ett ställe, argumentation och bevis på ett annat etc.