Viktiga saker att tänka på när man gör en pitch vad gäller kroppsspråk

ID-100227992Entreprenörskap handlar mycket om personliga egenskaper hos entreprenören själv. En idé och ett inre driv, en stark vilja att inte ge upp etc. är egenskaper som brukar nämnas. Men ganska tidigt i processen måste entreprenören få med sig andra, det kan gälla investerare, långivare, större kunder eller partners.

Sammanhanget kan vara en fullödig presentation med många åhörare, eller kanske ett timmes möte som man lyckats få in i någons fullbokade agenda.

Nu är det förstås viktigt att noga tänka igenom vilket budskap som man verkligen vill ska komma fram till åhörarna/åhöraren, men innan vi går in på det är det värt att tänka igenom vilket intryck det egna kroppsspråket kommer att ge. Många studier indikerar att kroppsspråket står för uppemot 50% av intrycket talaren gjort. Det finns exempel där personer som hört en debatt på radio fått ett helt annat intryck än de som sett debatten på TV. Förtroende, trygghet och liknande kommuniceras till stor del med kroppen. I experiment där man låter kroppsspråket helt motverka det som sägs, tar intrycket av kroppsspråket nästan helt över.

Vi talar med kroppen vare sig vi vill eller inte, så med ovanstående i minnet är mycket vunnet av att ta kontroll över kroppsspråket och vända det till sin fördel.

Vad bör man då göra respektive inte göra?

För att skapa ett öppet och intresserat intryck bör du:

 •  Se vänlig och naturlig ut.
 •  Se på din publik. Håll ögonkontakt.
 •  Lugna och planerade gester.
 •  Nicka för att förstärka ett budskap
 •  Stå upprätt men avspänt, händerna synliga, en aning framåtlutad vid förstärkning av ett budskap.

Följande kan ge ett för aggressivt intryck:

 •  Båda händerna i fickorna
 •  Att stå för bredbent
 •  Peka med fingret
 •  Gå upp för nära någon

Men man vill heller inte ge ett för osäkert intryck genom att:

 •  Korsa armarna framför sig.
 •  Sjunka ihop med axlarna
 •  Titta bort eller flacka med blicken.
 •  Harkla sig eller hosta gång på gång.

Ganska naturliga regler men väl värt att tänka på och träna. Så småningom kan man lägga till saker som att slå ut med armarna för att välkomna ett budskap. Röra armarna fram och tillbaka för att visualisera ett flöde. Några steg framåt vid huvudbudskapen. Några steg åt sidan för att indikera byte av ämne etc.