Vilka det är man brukar rikta sig till när man gör en pitch?

ID-10066401Utgå inte från dig själv när du skapar din pitch. Försök i stället att sätta dig i dina åhörares ställe. Har du möjlighet att träffa viktiga personer innan pitchen så utnyttja tiden till att fråga så att du förstår så mycket som möjligt kring vad och hur man värderar olika saker.

Det kan ofta vara två världar som möts. Anta till exempel att du är entreprenör, kanske i start up-fas, och du söker kapital från professionella investerare alternativt tillstånd hos en tillsynsmyndighet. Nu gäller det att kunna kombinera de två världarna. Å ena sidan måste du presentera din idé och visa att du brinner för den. Å andra sidan måste din pitch tala till åhörarens prioriteringar. Börja med att lista sådant som du vill åstadkomma. Kom ihåg att vara specifik.

Investerare och myndigheter

Det som är speciellt viktigt för dessa målgrupper är att skapa ett förtroende och trygghet. Till att börja med är kroppsspråket viktigt under pitchen. Agera lugnt och glöm framförallt inte att skapa ögonkontakt. Se också till att din argumentation innehåller sakargument med konkreta “bevis” som stöder din sak.

Du bör också se till att vara påläst och kunna svara på frågor avseende detaljer. Att inte kunna svaren skapar en stor osäkerhet kring hur trovärdig du är att hantera pengar och än mer viktigt är det för att få tillstånd för viss typ av verksamhet från en myndighet. Här går man inte på någon “känsla” överhuvud taget.

Chefer och övriga medarbetare

ID-10046970 (1)För chefer och övriga medarbetare gäller givetvis även punkterna ovan, men här är det också viktigt att du står på dig i din idé på ett annat sätt. Du måste visa att du till fullo tror på din egen idé. Gräv inte ner dig i tekniska bevis som åhörarna kanske ändå inte förstår utan skapa i stället en trovärdighet kring att du behärskar vad som krävs. I den mån du ändå måste förklara sammanhang som åhörarna rimligtvis inte är insatta i, tänk på att förklara pedagogiskt och tydligt. Hänger åhöraren inte med är det du som presentatör som blir lidande.

Slutligen, summeringen av din pitch bör innehålla en uppmaning om ett konkret nästa steg. Kanske är det inte möjligt att nå hela vägen med en pitch, men den bör ge dig ett nästa möte att till exempel förhandla fram detaljerna kring ett avtal.

Exemplen ovan pekar på vikten av att känna din publik. Här talade vi om två typer av mottagare där trygghet och seriositet är a och o. Hade åhöraren i stället varit en potentiell kund, journalist eller något annat hade din pitch fått ett annorlunda upplägg. Det är inte troligt att samma pitch kan användas i många olika sammanhang, men en gemensam basstruktur är förstås möjlig.